Over kinderen

“Alles verandert en alles gaat voorbij. Afscheid nemen van een dierbare is verdrietig, ook sterven en rouw hoort bij het leven. Een dierbaar persoon missen doet pijn en dat mag”.

Als wij zelf vertrouwd zijn met deze gedachte en deze ruimte kunnen geven dan kunnen wij ook onze kinderen voorleven dat vreugde én verdriet bij het leven horen en dat het gedeeld mag worden. Met aandacht en liefde betrokken worden bij het afscheid nemen en de uitvaart is voor groot en klein waardevol en nodig om te beseffen wat hen is overkomen en om te kunnen rouwen.Vanuit een open en liefdevolle houding besteed ik als ritueelbegeleider tijd en aandacht aan de kinderen. Ik beantwoord vragen eerlijk. Ook als ik dat moeilijk vind. Ik gebruik hierbij graag allerlei materialen zoals praatplaten en boeken. Als ouder(s) kun je bij een overlijden veel vragen en zorgen hebben over de kinderen en het afscheid nemen. Wat is goed voor hen, Wat is wijsheid en hoe moet het allemaal. Ook daar praat ik graag met u als ouder(s) over.Ook het proces dat vooraf gaat aan de uitvaart waarin we met groot en klein samen de inhoud van de uitvaart vormgeven kan zo troostrijk zijn. Als kinderen dit willen kunnen zij een actieve rol hebben tijdens de uitvaart. Denk aan een gedicht voorlezen, muziek maken, een herinnering delen, dansen, een lied zingen, kaarsen aansteken maar ook de kist dragen en allerlei andere rituelen die u of zij zelf aandragen. Uitgangspunt voor groot en klein is wat iemand zelf graag wil toevoegen aan het afscheid en dat ook niets doen mag. Ervaren dat zij ook op deze momenten erbij horen en van waarde zijn helpt kinderen om te gaan met het gemis.

Kinderen hebben een ontvankelijkheid, wijsheid en onbevangenheid die wij als volwassenen soms begraven hebben onder een laag goed fatsoen. De openheid van kinderen kan wel eens ongemakkelijk voelen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld op een onhandig moment ineens heel hard gaan huilen of lachen of een “ongepaste” vraag stellen. Juist die ongemakkelijkheid zie ik als een uitnodiging om dichtbij ons zelf te komen en ons eerlijk af te vragen wat we zelf nodig hebben in tijden van afscheid nemen en rouw. Ik maakte eens een filmpje waarin ik in begrijpelijke taal uitleg wat een ritueelbegeleider doet.