Wat ik doe

Ik begeleid u bij het vorm en inhoud geven aan een persoonlijke en liefdevolle uitvaart waarin ik voor kan gaan. Dit afscheid mag traditioneel zijn maar ook heel anders. Ik denk graag op creatieve wijze mee vanuit het standpunt dat niets gek is en haast alles mogelijk.

Ik kom bij u op bezoek en samen zoeken we naar woorden, muziek, gedichten en rituelen om het levensverhaal en herinneringen te delen, woorden te geven aan wat het leven van de overledene betekend heeft en wat het betekent om zonder die persoon verder te moeten leven. Samen geven we dit een plek in de uitvaart. Ik schrijf het levensverhaal van uw dierbare of ondersteun u daarbij en ik kan in de ceremonie voor gaan.

Voordat de uitvaartplechtigheid is deel ik alles met u wat ik ga zeggen. Zodat we zeker weten dat het is zoals u het bedoeld heeft.

Iedere familie kent zijn talenten. Die inzetten werkt vaak heel troostend daarom bekijken we op welke wijze u en anderen actief bij kunnen dragen aan de uitvaartceremonie als u dat prettig vindt. Steeds vaker komt het voor dat er geen binding (meer) is met een kerk maar dat het toch wenselijk is dat er christelijke elementen in een uitvaart zitten. Als ritueelbegeleider kan ik ook een afscheid begeleiden en voorgaan waarin geloof een plek heeft omdat ik ook in deze traditie sta.

Vanzelfsprekend werk ik nauw samen met de uitvaartverzorger van uw keuze die alle praktische zaken tot in de puntjes zal verzorgen.

Misschien wilt u als u weet dat uw afscheid nadert graag in gesprek gaan over de inhoud van uw uitvaart ook dan kunt u contact met mij opnemen voor een gesprek bij leven.

Ik kom dan bij u langs om uw wensen over de inhoud van de uitvaart bespreken. Ik schrijf uw levensverhaal op en kan dit aan u voorlezen als u dit wenst. Dit kan rust geven.

Rituelen voor het sterven

Als weet dat u of uw naaste binnenkort gaat overlijden dan breekt er een bijzondere tijd aan. Vaak is deze gevuld met allerlei praktische zaken en word je een beetje geleefd. Soms is er behoefte om voor het sterven afscheid te nemen van het leven en de mensen die je dierbaar waren. Misschien zijn er nog zaken die aandacht verdienen of die uitgesproken mogen worden naar elkaar. Bewust het leven afsluiten kan helpen om het leven los te laten en in vrede te sterven. Ook deze momenten kan ik begeleiden.

Als weet dat u of uw naaste binnenkort gaat overlijden dan breekt er een bijzondere tijd aan. Vaak is deze gevuld met allerlei praktische zaken en word je een beetje geleefd. Soms is er behoefte om voor het sterven bewust afscheid te nemen van het leven en de mensen die je dierbaar waren. Misschien zijn er nog zaken die aandacht verdienen of die uitgesproken mogen worden naar elkaar. Bewust het leven afsluiten kan helpen om het leven los te laten en in vrede te sterven. Ook deze momenten kan ik begeleiden.

Tussen aarde en hemel
ontmoet ik u sinds lange tijd
het voelt vertrouwd, eigen misschien
broosheid en kwetsbaarheid raken mij diep.
Tussen aarde en hemel
gaat u uw weg van herinnering
glimp van glans, flarden van spijt
tranen verwoorden machteloosheid.
Tussen aarde en hemel
bent u tastbaar alleen
kinderen aanwezig, zorgzaam om u heen
met ruimte en eerbied, liefde die geneest.
Tussen aarde en hemel
geloof ik God voor u,
aanvaardend nabij, aan het eind van uw kunnen
zal Hij u zachtjes dragen, naar huis.
©Tjarda Rietdijk
(Geschreven bij een sterfbed. Na een moeilijk leven.)

Rituelen om te gedenken

Na de uitvaart komen er nog meer momenten om bewust stil te staan bij de overledene. Denk bijvoorbeeld aan het verstrooien van de as of de steenlegging, het vieren of gedenken
van de geboortedag of sterfdag van de overledene en andere momenten die voor u belangrijk zijn. Ook deze momenten kan ik als ritueelbegeleider begeleiden. Vaak zijn dit intieme momenten die na een wat grotere uitvaart waarin veel nog zo onwerkelijk voelt, gelegenheid geven om even stil te staan, herinneringen op te halen en te delen hoe het is om te leven zonder uw dierbare. Deze momenten van gedenken noem ik piketpaaltjes in het land van rouw. Door deze momenten bewust te beleven en te markeren maakt u nieuwe herinneringen om de overledene heen. Momenten die helpen om uw dierbare stapje voor stapje een nieuwe plek te geven in uw leven en het gemis te verweven in uw bestaan. Overweegt u om samen met mij inhoud geven aan een gedenk moment? Voel u dan vrij om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Dan kunnen we uw wensen samen bespreken.

Zee van gemis
Nu ik je mis
is eb in vloed
en keert het tij
dan zal het vloed in eb zijn
maar nooit meer één van bei.
Steeds staar ik
opnieuw naar zee
waar heimwee pijn
tegen de branding slaat
en weer weg ebt
Tranen vangt zee
ongemerkt en eindeloos
zij oordeelt
en bemoedigt niet
omdat zij een zee van ruimte is
Ik zoek een glimp
langs verschoven horizon
een zee van tijd
in eb en vloed
die mij leert hoe leven zonder moet.
©Tjarda Rietdijk